Nazorg van de toekomst - Letsbuild & Ziggu

Een interview met Mathias Nolf, projectmanager bij Vesta Development, en Cederic Veryser, head of digital bij ION Develop Different.

We spraken Mathias en Cederic los van elkaar, maar toch kwamen dezelfde twee sleutelwoorden al snel naar voren in onze gesprekken: tijdswinst en klantervaring. Ze onthulden waarom zowel Vesta als ION snel aan boord gingen voor een integratie tussen Letsbuild en Ziggu.

Letsbuild (ook gekend als Aproplan), is een veelgebruikte software voor werfbeheer. Eén van de functionaliteiten focust zich namelijk op het maken van werfverslagen, alsook pv’s van voorlopige oplevering. Het is bij dat laatste, een cruciaal moment in de klantreis, dat deze integratie een belangrijke rol speelt in de processen van beide projectontwikkelaars.


Mathias Nolf (Vesta Development): Tijdswinst en Gemoedsrust

Ziggu: "Mathias, waarom deze integratie voor Vesta?"

Mathias: "Tijdsbesparing was de sleutel. We gebruikten Letsbuild al bij het documenteren van openstaande punten bij voorlopige opleveringen, maar er was nog steeds veel opvolgwerk nodig nadien. Via Letsbuild kan de aannemer aanduiden dat zij een punt hebben opgelost. Maar, is onze klant wel tevreden met het resultaat? De klantenbegeleider moest telkens opnieuw de klant contacteren.”

“Dankzij de integratie zijn klant, ontwikkelaar en aannemer altijd in sync. Elk punt dat in Letsbuild wordt toegevoegd, verschijnt automatisch in het Ziggu-klantenportaal. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk welke punten nog moeten worden behandeld, welke zijn opgelost door de aannemer en wachten op goedkeuring van de klant en welke volledig van de baan zijn."

“Ook na oplevering kan de klant nog een punt melden, mocht dat nodig zijn. Zij zien dan meteen de status daarvan in hun portaal. Dat brengt gemoedsrust.”Ziggu: "Hoe verliep de implementatie voor jullie?"

Mathias: "De implementatie verliep vlot via Stratokit, de integratiepartner van Letsbuild. We leerden van elkaar en konden langs weerszijden bepaalde workflows verbeteren."

Ziggu: "Hoe belangrijk is digitalisering voor Vesta in het algemeen?"

Mathias: "Wij willen snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen die duidelijke voordelen bieden op vlak van efficiëntie. Ook voor Ziggu hebben we die rekenoefening gemaakt: het platform helpt ons als team fouten vermijden. De kostprijs per unit is dus snél terugverdiend.”

Cederic Veryser (ION Develop Different): Minder Dubbel Werk, Meer Klanttevredenheid


Ziggu: "Cederic, wat was het doel van de integratie voor ION?"


Cederic Veryser: "Het doel was om zo min mogelijk dubbel werk te doen. Vroeger moest een klantenbegeleider telkens ieder punt in Ziggu manueel gaan updaten op basis van de status in Letsbuild. Dankzij de integratie loopt deze infostroom volledig gestroomlijnd zonder dat ze hierin moeten tussenkomen."

Volgens Cederic zijn er twee grote voordelen:
(1) De klant heeft altijd een real time overzicht van de punten die zij gemeld hebben of die werden genoteerd bij voorlopige oplevering. Zij zien een duidelijke beschrijving, bijhorende foto’s én de status.

(2) Vroeger, wanneer een klant een update vroeg over deze puntjes, moest je als klantenbegeleider daar wel wat tijd in steken. Eerst zocht je in Ziggu op wat de klant gemeld had. In Letsbuild ging je daarna de status opzoeken om vervolgens opnieuw in Ziggu dit voor de klant te gaan samenvatten. Vandaag loopt dit zo goed als automatisch.


Deze integratie is dus een grote ontzorging voor klantenbegeleiding en brengt tegelijk nog meer transparantie voor de klant.

Cederic voegt nog een extra voordeel toe : “Vanuit een software architectuur standpunt vind ik het belangrijk dat er nu een duidelijke single source of truth is. Voor nazorg is dit Letsbuild en dat blijft mogelijk dankzij de datastroom met Ziggu.”

Cederic Veryser concludeert: "Voor ION is dit de toekomst. Gestroomlijnde data tussen Letsbuild en Ziggu is een luxe die snel went. Tijdswinst voor onze mensen en een hogere klantentevredenheid. De ROI van dit project valt niet te betwijfelen. "

October 24, 2023
Boost your customer happiness and efficiency with Ziggu. Connect with our sales team today. 
Schedule a meeting